Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a Megaport.hu internetes tartalmi szolgáltató által működtetett, megaport.hu domainen és aldomainen elérhető weboldalak és szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Megaport.hu használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják jelen nyilatkozat feltételeit.

Adatkezelő személye

A Megaport.hu használatával, szolgáltatásaival összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az üzemeltető az adatkezelő. Az üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az üzemeltető ismerheti meg.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Megaport.hu böngészése és az onnan történő letöltés, regisztráció vagyis személyes azonosításra alkalmas adatok megadása nélkül is lehetséges.

Az elérhető szolgáltatások egy részének használata azonban személyes adatok megadásához kötött. A regisztráció során az üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok elsősorban az alábbiak lehetnek: név, felhasználónév, e-mail cím, weboldal cím, telefonszám, jelszó stb.

A felhasználó természetesen hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe.

Az adatszolgáltatás, tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

Az üzemeltető a szolgáltatás regisztráció nélküli használata esetén is rögzít esetenként bizonyos, a felhasználókhoz kapcsolódó személyes adatokat.

A személyes adatok kezelésének időtartama az adott felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának idejéig terjed, mely időszak végeztével az érintett felhasználóra vonatkozó, általa megadott adatok törlésre kerülnek. Mindemellett a felhasználó kérheti regisztrációja, és/vagy adatai törlését.

Linkek – Adott esetben elképzelhető, hogy a Megaport.hu olyan módon jelenít meg linkeket, amely lehetővé teszi, hogy követni tudjuk a linkekre történő kattintásokat. Ezeket az adatokat keresési technológiánknak, az általunk nyújtott tartalom személyre szabhatóságának, valamint hirdetéseink minőségének javítására használjuk fel. További tájékoztatás található a linkek és átirányított URL-címek alatt.

Más webhelyek – A jelen Adatvédelmi irányelvek csak a Megaport.hu szolgáltatásokra vonatkoznak. A keresési eredményként megjelenített webhelyek, vagy olyan webhelyek, amelyek Megaport.hu szolgáltatásokat foglalnak magukba, illetve a különféle szolgáltatásainkból elérhető linkek felett nem rendelkezünk befolyással. Ezen más webhelyek esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat a számítógépen, adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek.

„Cookie”-k és „web beacon”-ök elhelyezése, célja

A szolgáltatás egyes részeinek használatakor az üzemeltető kisméretű, a felhasználóval közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása, a felhasználó további látogatásainak megkönnyítése, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, az adott felhasználó számára célzott reklám vagy egyéb célzott tartalom eljuttatása vagy piackutatás céljából.

Az adatfájlok használatának eredményeképpen az üzemeltetőhöz került adatokat az üzemeltető nem kapcsolja az adott felhasználó azonosító adataihoz.

A felhasználónak böngészőjében a cookie-k vonatkozásában az alábbi lehetőségei vannak:

* beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha az üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén

* a cookie-k küldését bármikor megtilthatja

E körben kiemelendő, hogy a cookie-k el nem fogadása azt eredményezi, hogy ezzel összefüggésben bizonyos oldalak vagy funkciók nem működnek megfelelően, valamint lehetséges, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Az üzemeltető által elhelyezett cookie-kon túl a felhasználó gépére harmadik személyek is telepíthetnek adatfájlokat. Ilyen eset lehet például ha a felhasználó a szolgáltatás keretén belül ellátogat egy másik weboldalra.

A fenti célokból az üzemeltető weboldalába harmadik személytől származó web beacon-t (más kifejezéssel web bug-ot) illeszthet be. A felhasználónak nincsen arra lehetősége, hogy a web bugok letöltését – a cookie-kkal ellentétben – letiltsa böngészőjében.

Az adatkezelés célja a szolgáltatás hatékony nyújtása, ezzel kapcsolatos értesítések, felmerült működési problémák elhárítása, felmerült viták rendezése, pontosabb tanács és árajánlat nyújtása, közvetlen üzletszerzés.

Ez utóbbit az üzemeltető kizárólag ilyen célú adatkezeléshez történő hozzájárulás alapján, annak időtartama alatt, illetőleg a hozzájárulás visszavonásáig végez.

Terjedelem

* A Megaport.hu személyes információkat akkor gyűjt, amikor Ön egy Megaport.hu szolgáltatásra regisztrál, vagy más önkéntes módon ad meg ilyeneket. Adott esetben elképzelhető, hogy a jobb felhasználói tapasztalat – ideértve az átadott tartalom személyre szabását is – biztosítása érdekében az Öntől begyűjtött személyes információkat összekapcsoljuk más Megaport.hu szolgáltatásokból vagy harmadik felektől származó információkkal.

* A Megaport.hu cookie-kat, illetve más technológiákat használ az online élmény gazdagítása, valamint annak érdekében, hogy a Megaport.hu szolgáltatások használatának jellemzőit kiismerve képessé váljon azok minőségének javítására.

* Amikor Ön meglátogatja webhelyünket, illetve igénybe veszi bizonyos szolgáltatásainkat, a szerver automatikusan információkat rögzít, többek között az URL-címet, az IP-címet, a böngésző típusát és nyelvét, valamint a kérés dátumát és időpontját.

Érdeklődésen alapuló hirdetések és a DoubleClick DART cookie

„A DoubleClick DART cookie-t a Google használja az AdSense tartalomhoz hirdetéseket megjelenítő webhelyek hirdetéseinél.

Ha a felhasználók meglátogatnak egy AdSense megjelenítői webhelyet, és akár megtekintenek egy hirdetést, akár rákattintanak egy hirdetésre, egy cookie kerülhet az adott végfelhasználó böngészőjébe.

Az ilyen cookie-kból gyűjtött adatokat a rendszer arra használja fel, hogy segítse az AdSense megjelenítőit a hirdetések jobb kiszolgálásában és kezelésében a webhelyeiken és az interneten.” Forrás: Google.com -Adsense Súgó-

* A Google, mint külső szállító cookie-kat használ hirdetések megjelenítésére a Megaport.hu-n.

* A Google által használt DART cookie lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára a hirdetéseket a Megaport.hu és az internet egyéb helyein végzett látogatásaik alapján jelenítse meg.

* A felhasználók kikapcsolhatják a DART cookie használatát a Google hirdetésekre és tartalmi hálózatra vonatkozó adatvédelmi irányelvek felkeresésével.

* A Megaport.hu semmilyen cookie-ban található adatot felhasználni nem tud, azt kizárólag a Google használja érdeklődésen alapuló hirdetések pontosabb célzására.

* Külső hirdető cégeket is használunk hirdetéseink megjelenítésére, amikor meglátogatja webhelyünket. Ezek a cégek felhasználhatnak egyes adatokat (nem használhatják fel azonban nevét, e-mail címét vagy telefonszámát) az ezen vagy más webhelyen végzett látogatásáról, annak érdekében, hogy megfelelő (és Önt érdeklő) hirdetéseket biztosíthassanak.

A Doubleclick szalaghirdetésekkel jeleníti meg a webhely látogatása szempontjából releváns ajánlatokat és üzeneteket. A Doubleclick és más sütik, hirdetések letiltásához kérjük, látogasson el a következő webhelyre: https://www.google.com/settings/ads

Adattovábbítások, harmadik személyek adatkezelései

Az üzemeltető kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában, csak az adott felhasználó kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat. Ugyanez igaz az adatfájlok használatával az üzemeltető kezelésébe került adatokra. Az egyes személyes adatok harmadik személyekkel való közlésére az alábbi esetekben is sor kerülhet:

* A szolgáltatás keretén belül észlelt gyanús vagy jogsértő tevékenységekkel kapcsolatban, az üzemeltető jogosult felhívásokat vagy közleményeket küldeni vagy közzétenni, akár az egyes felhasználók adatainak felhasználásával.

* A szolgáltatás meghatározott részeit (például reklámok megjelenítése, látogatottsági statisztikák készítése) az üzemeltető adott esetben szerződéses partnereivel is végeztetheti. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy az ilyen szerződéses partnerek részére egyes felhasználói adatok átadásra kerülhetnek. Mindemellett az ilyen szerződéses partnert titoktartási kötelezettség terheli. Ezen szerződéses partnerek az önkéntesség elvének megfelelően csak az egyes felhasználók hozzájárulásával saját jogukon és saját céljaikra is gyűjthetnek felhasználói adatokat, a jogszabályoknak és az adott személy vagy társaság saját adatvédelmi nyilatkozatában foglaltaknak megfelelően.

* Az üzemeltető együttműködik a nyomozati jogkörrel rendelkező szervekkel és a bíróságokkal a szolgáltatás keretén belül elkövetett jogsértések (például csalás, szellemi alkotásokhoz fűződő jogok megsértése) felderítése és szankcionálása érdekében, és teljesíti a jogszabályi rendelkezésen alapuló adatkéréseket.

Jogok gyakorlása, jogorvoslat, felvilágosítás

A felhasználók jogosultak személyes adataik kezeléséről, felhasználásáról tájékoztatást kérni. Tájékoztatás kéréséhez kattintson ide!

* A személyes információk kérése során választási lehetőségeket biztosítunk minden olyan esetben, amelyben ez az ésszerűség határai között megoldható.

* Lehetősége van a személyes információk számunkra történő átadásának megtagadására, és/vagy böngészőjében a cookie-k letiltására, ennek következtében azonban bizonyos funkcióink és szolgáltatásaink esetleg nem működnek megfelelően.

* Amennyiben ez az ésszerűség határai között megoldható, úgy kérés esetén minden jóhiszemű erőfeszítést megteszünk a saját személyes információihoz való hozzáférése, valamint ha azok pontatlanok, az azok kijavítására, törlésére való lehetőség biztosítása érdekében.

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Az üzemeltető a felhasználók által a szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja, de minden tőle telhető módon megőrzi, védi ezen személyes adatok. Az üzemeltető semmilyen formában nem vállal felelősséget a szolgáltatás keretében az interneten más honlapokra mutató linkek felsorolásakor, hirdetések valóság tartalmáért, a hivatkozott lapok és beágyazott videók tartalmáért, nem vállal jótállást, szavatosságot, garanciát az így elérhető helyeken bemutatott vagy hivatkozott termékekre vagy szolgáltatásokra és nem vizsgálja az ott elérhető szellemi alkotások használatának jogosságát sem. Az üzemeltető nem vállalja továbbá annak figyelemmel kísérését, hogy a linkek, hirdetések és videók tartalmát a közzétevő törvényesen használja-e. Az üzemeltető szerverén nem tárol videókat azokat külső, bárki által szabadon hozzáférhető webhelyekről jeleníti meg (beágyazott videók). Az itt felsorolt, felelősséget kizáró tételek vonatkozásában az üzemeltető semmilyen, közvetve vagy közvetlenül okozott kár megtérítésére nem kötelezhető. A felhasználóknak, hirdetőknek tilos minden magyar jogszabályba ütköző hirdetés feladása. Továbbá tilos megtévesztő oldalak, linkek, videók és hirdetések közzététele. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor törölheti a hirdetéseket, linkeket és az azokhoz tartozó összes adatot, információt.

Amennyiben az üzemeltető tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a szolgáltatás használata során kárt okozott, az üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.

A Megaport.hu fenntartja a jogot a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítására.

Megaport.hu